ทางร้านคิดค่าส่งตามจริงและจัดส่งสินค้าให้ทาง Nim Express และ SCG Express

ตามความเหมาะสมของปริมาตรบรรจุภัณฑ์และน้ำหนักของสินค้า

 ## ทางไหนราคาถูกกว่าจะจัดส่งให้ทางนั้นค่ะ ##