ท่านลูกค้าสามารถติดต่อกับแม่ค้าได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้